Zimna Woda

Zimna Woda do stycznia 1945 roku, wieś letniskowa. Po zakończeniu wojny czerwonoarmiści powracający z bydłem i końmi, spalili dużą część wsi w lipcu 1945 r. W stronę Dębowej Kępy po prawej stronie j. Czarne, dalej po zachodniej stronie jest piękne j. Trzcinowe, płytkie z widocznymi trzema głazami po jego środku z podwodnymi wydmami, brukowaną drogą i pięknym półwyspem, na którym są bobrze nory. Na skraju wsi w stronę m. Wały murowany z granitu i cegły kościół św. Huberta. Pięknie wkomponowany w pejzaż wsi wśród zachowanego starodrzewu iglastego. Obok zabytkowe budynki byłej leśniczówki z XIX w. Wraz ze stodołą, oborą i stajnią nieco dalej konny parkur. Przy szosie do Nidzicy po stronie wschodniej cmentarz z 4-ma zbiorowymi mogiłami w jednej linii rosyjskich żołnierzy poległych 30.08.1914 r. Dalej po zachodniej stronie za Moczyskiem – Adlerhorst – Orle Gniazdo, cmentarz poległych 57 kawalerzystów armii pruskiej i 54 armii rosyjskiej w dniu 28 sierpnia 1914 roku w tej samej kawaleryjskiej bitwie na szable i bagnety. Po zachodniej stronie szosy do Jedwabna mogiła i pomnik poległych 7 żołnierzy pruskich. W stronę tego pomnika z tarasu prowadzi aleja daglezjowo-lipowa. Przy brukowanej szosie do Muszak leśny ewangelicki cmentarz byłych mieszkańców Zimnej Wody z XIX w.