Cmentarz wojenny w Szkotowie

Szkotowo. Cmentarz wojenny w Szkotowie znajduje się na zachodnim skraju wsi. Pochowano tutaj 28 żołnierzy niemieckich oraz 322 rosyjskich, którzy polegli w dniach 26-28 sierpnia 1914 roku w bitwie mającej miejsce w rejonie Gardyn. Cmentarz odrestaurowano i uporządkowano w 1994 roku. Cmentarz założono na planie przypominającym prostokąt, ogrodzono go kamiennym murem, a przestrzeń między nagrobkami wybrukowano. Różnice w wysokości terenu rzutowały na formę cmentarza. Został podzielony na trzy części, połączone ze sobą kamiennymi schodkami. Najniższą część stanowi cała wschodnia strona cmentarza, od pozostałych oddzielona murem oporowym z kamieni polnych. Od północy zajmują ją pojedyncze groby żołnierzy niemieckich (otoczone krawężnikami i oznaczone betonowymi poduszkami), a od południa zbiorowa mogiła 115 żołnierzy rosyjskich (w postaci kamiennego kopca). W wyższej, północno-zachodniej części cmentarza, znajdują się kolejne pojedyncze nagrobki niemieckie. W najwyższej, południowo-zachodniej, mieści się zbiorowa mogiła rosyjska, w której pochowano 207 żołnierzy.