Kościół ewangelicki św. Krzyża

Kościół dziś ewangelicki zbudowano w latach 1858/60 dla mieszkańców Neidenburga wyznania katolickiego, którzy w 1840 roku przekroczyli nielegalnie granicę Prusko – Rosyjską. Udali się do najbliższego kościoła katolickiego do Janowca na mszę świętą, gdzie zostali aresztowani i osadzeni w stajni przez rosyjską straż graniczną i przygotowani do wywózki na Syberię. Interwencja landrata, hrabiego von Peguilhen, który zapłacił po 10 talarów za osobę, doprowadziła do wykupienia ok.60 osób, kobiet i mężczyzn a po latach do zbudowania tego kościoła katolickiego. Zbudowano go w stylu neogotyckim, orientowanym, na ociosanych kamieniach wiązanych z czerwoną cegłą, otynkowany, pokryty dwuspadowym dachem i czerwoną dachówką. W 1890 roku dobudowano wieżę z czerwonej cegły. Wieża ma ślady pocisku i uszkodzeń spowodowanych przez czerwonoarmistów w 1945 roku. Prezbiterium ma pięciospadowy dach, który był pokryty dachówką holenderką, teraz falistym eternitem. Wnętrze salowe z prezbiterium oddzielone ostrołukowym otworem od głównego budynku. Kościół wystrojony jest w zabytki ewangelickiej sztuki sakralnej z południowych Mazur. We wrześniu 1948 roku został przekazany nidzickim ewangelikom, którym zabrano kościół w maju 1946 r.