Ratusz Miejski

Ratusz usytuowany w centrum miasta, główną fasadą skierowany do dużego rynku. Zbudowany w 1842 roku   w stylu klasycystycznym na kamienno – ceglanym fundamencie. Główne wejście od południowej strony w nieznacznym wysuniętym ryzalicie. W dachu dwuspadowym za zamkniętym trójkątnym przyczółkiem mocno usytuowana jest ośmiokątna wieża zegarowa, na niej oszklona ośmioramienna wieżyczka i wokół niej taras. Wieżyczka pokryta ośmiospadowym dachem – kopułą. Ratusz tak jak miasto był kilkakrotnie zniszczony. Jak nie pożary to działania wojenne go niszczyły. Ostatnio spalony przez czerwonoarmistów w styczniu 1945 r. Odbudowa ratusza trwała do 1958 roku. Podczas niej obniżono dach nad skrzydłem południowym, więc miejski herb zmniejszono, co zmieniło jego wygląd. Cokół ratusza jest obłożony kamieniem z wtórnym, cementowym fugowaniem. Ściany zbudowane z cegły, obecnie otynkowane. Wewnątrz ratusza holl i znajdują się w nim dwa rzędy kolumn z (lekkim wybrzuszeniem charakterystycznym dla kolumny doryckiej) na trzonie. W ratuszu urzęduje burmistrz miasta i gminy Nidzica. W jego sali konferencyjnej obradują radni miejscy, gminni i powiatowi. Po za urzędującymi urzędnikami,  swą siedzibę ma Straż Miejska. Ratusz zaliczany jest do II grupy zabytków architektury klasycystycznej.