Szkotowo

Szkotowo było obszarem dóbr rycerskich. Von Livonius był właścicielem majątku od przełomu XIX i XX w., następnie von Schack w latach dwudziestych. Do naszych czasów dotrwał dwór wybudowany na początku XX w. w stylu willowego eklektyzmu miejskiego. Dwór posiadał park, jednak po parku pozostały wyłącznie pojedyncze drzewa. Do roku 1945 w Lipowie znajdował się majątek, po którym do obecnych czasów dotrwały części parku: aleje grabowe, dwa piramidalne dęby, pojedyncze dęby, klony, brzozy, lipy, kasztanowce. Przez park przepływa Szkotówka.