Pokrzywnica Wielka

Pokrzywnica Wielka. Cmentarzysko znajduje się na łagodnym wyniesieniu bezpośrednio na północ od drogi biegnącej z Janowca Kościelnego do drogi Nowa Wieś Wielka – Szczepkowo Borowe. Obiekt porośnięty jest młodym lasem liściastym. W części zachodniej cmentarzyska obecnie znajduje się nieużytkowana żwirownia, która częściowo zniszczyła stanowisko. Spod darni wystają licznie duże głazy – pozostałości po obudowach kamiennych grobów. Teren zajmowany przez cmentarzysko ma w przybliżeniu kształt trapezu. Na podstawie znalezisk ustalono, w jakim okresie cmentarzysko funkcjonowało. Przyjęto, że pochówki pochodzą z czasów od końca XI wieku do 1 połowy XII wieku.