Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie – Jest to kościół barokowy, orientowany, salowy, murowany z cegły i otynkowany. Wzniesiono go na rzucie prostokąta z niewielką kwadratową zakrystią od południa i kwadratową wieżą z kruchtą w przyziemiu – od zachodu. W dolnej kondygnacji wieża jest murowana, w górnej drewniana o konstrukcji słupowej, oszalowana deskami i zamknięta dachem namiotowym krytym dachówką. Na szycie umieszczono chorągiewkę z datą 1733. Elewacje boczne podzielone zostały parami pilastrów (od wewnątrz odpowiadają im półfilary) i dużymi prostokątnymi oknami. Pilastry spajają również naroża korpusu. Całość przykryto dachem czterospadowym z dachówki. Nawę nakryto drewnianym stropem płaskim. Posesja od strony ulicy ogrodzona jest kamiennym murem.