NAITO | NEIDENBURG | NIBORK | NIDZICA

Zwiedzając Nidzicę poznasz kilkusetletnią historię i dziedzictwo kulturowe: Prusów, Sasinów, Jadźwingów – Getów, Zakonu Najświętszej Marii Panny Narodu Niemieckiego znanego jako Zakon Krzyżacki, Księstwa, Królestwa Pruskiego i Cesarstwa Niemieckiego oraz ponad 70 letnią historię polskości tej ziemi.

Na wzgórzu zamkowym stał drewniany gród Prusów, który nazywał się Naito. Gród ten zajęli Krzyżacy, którzy w odległości 3 mil na zachód w m. Turowo wybudowali kościół w latach 1235 – 38.  Nidzica nazywana przez kilkaset lat Neidenburg otrzymała prawo lokacyjne 7 grudnia 1381roku od Wlk. Mistrza Zakonu Winricha von Kniprode. Pierwsza wzmianka historyczna o obronnej drewnianej warowni na fundamentach z kamienia polnego zbudowanej na wzgórzu nad rzeką Neide jest z 1240 r. Potwierdzają to polskie badania archeologiczne datując twierdzę na ok. 1266 rok. Druga przekaz o kamiennej twierdzy obronnej jest z 1310 roku. Natomiast w latach 1359 –1370/80 powstał ten zamek. Pierwszy dokument o zamku Neidenburg jest z 1376 r.